แผนที่

บริษัท นิสชินโบ เมคาโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 419 หมู่ 17, นิคมอุตสาหกรรมบางพลี
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์   02-315-3139-42 , 02-705-9334
โทรสาร    02-315-3138, 02-706-7847