• ประวัติบริษัท
 •  
   
 • ข้อมูลบริษัท
 •  
   
 • ลูกค้า
 •  
   
     
   

     
  คณะกรรมการผู้บริหาร  
     Mr. YUJI HAMAJIMA กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิสชินโบ เมคาโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
     Mr. TOSHIHIRO MASUDA กรรมการบริษัท (กรรมการผู้จัดการกลุ่มในเครือบริษัท นิสชินโบ เมคาโทรนิคส์)
     Mr. MASARU EGUCHI กรรมการบริษัท (ประธานบริษัท นิชินโบะ สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จำกัด)
     
  สถานที่ตั้ง
     บริษัท นิสชินโบ เมคาโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
     เลขที่ 419 หมู่ 17 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี
     ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
     พื้นที่โรงงาน 1 = 28,940 ตรม.
     พื้นที่โรงงาน 2 = 9,512 ตรม. (*โรงงาน 2 สร้างขึ้นเมื่อ กรกฎาคม พ.ศ. 2548)
     มีพนักงานทั้งหมด 1,094 คน (ณ เดือนกันยายน 2555)
     
  ประเภทกลุ่มธุรกิจ
     บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนที่ทำจากพลาสติก เหล็ก อลูมิเนียมและโลหะ สำหรับเครื่องปรับอากาศ
  เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ และดัดแปลงแม่พิมพ์