• ประวัติบริษัท
 •  
   
 • ข้อมูลบริษัท
 •  
   
 • ลูกค้า
 •  
   
     
   

  ชื่อบริษัท บริษัท นิสชินโบ เมคาโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2532
  ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท
  ผู้ถือหุ้น กลุ่มในเครือบริษัท นิสชินโบ เมคาโทรนิคส์ (ประเทศญี่ปุ่น)
    กลุ่มในเครือบริษัท นิสชินโบ โฮลดิ้ง (ประเทศญี่ปุ่น)
  สถานที่ตั้ง เลขที่ 419 หมู่ 17, นิคมอุตสาหกรรมบางพลี
    ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง
    จังหวัดสมุทรปราการ 10540
  ผลิตภัณฑ์หลัก Cross flow fan, Sirocco fan, Propeller fan, Turbo fan

  2532 ก่อตั้งบริษัท โคบุนชิ (ไทยแลนด์) จำกัด
  2537 ขยายส่วนของโรงงาน (อาคาร 2)
  2539 ขยายส่วนของโรงงาน (อาคาร 3)
  2543 ได้รับ ISO 9001:2000 (ครอบคลุม สินค้าทุกประเภท)
    ขยายส่วนของโรงงาน (อาคาร 4)
  2548 ก่อตั้งโรงงานแห่งที่ 2
    ได้รับ การรับรอง มาตรฐาน ISO 14001
  2554 เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท นิสชินโบ เมคาโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด